OUT-SIDER TABER 2. RUNDE I KOPISAG

OUT-SIDER TABER 2. RUNDE I KOPISAG

Selv om Sø- & Handelsretten sidste år fastlagde at Uno Koncepts nye produktserie 'PlayFurn' fik et markedsføring- og salgsforbud, har Landsretten i dag omstødt dommen, så PlayFurn alligevel opfattes ikke som en kopi af out-siders produktserie 'Loop', der kom på markedet i 2007.

Det var ellers med baggrund i Uno Koncepts mangeårige samarbejde som out-siders største danske forhandler af netop Loop, at Sø- & Handelsretten med afsæt i Markedsføringsloven afgjorde, at Uno Koncept var gået for tæt på out-sider, men dette var Landsretten ikke enig i.

out-siders adm. direktør Ib Mogensen er tydeligvis skuffet og undrende. ”Vi må naturligvis rette os efter domstolene, men vi finder det helt urimeligt – og egentlig også krænkende – at en forhandler kan gå så tæt på ens designkoncept og slippe godt fra det. Vi er ikke i tvivl om, at vi har vundet moralsk, men desværre ikke juridisk i denne omgang. Nu vurderer vi, hvad det næste juridiske træk skal være, men er bevidste om, at det er en lang og bekostelig affære og den lille virksomhed mod den store forhandler”.