Beton - materialet

Beton - materialet

Beton er traditionelt cement blandet med sand, grus og vand. Blandingen er meget stærk til at modstå tryk, men svagere ved vrid og påvirkninger. Dette kan forbedres ved at iblande fibre i støbningen (fiberforstærket beton), der opnår større smidighed og mulighed for tyndere godstykkelser. Beton kan yderligere styrkes ved at armere med stålrør/emner, der placeres inde i støbningen.
Vore produkter er fiberforstærket beton, der kun består af ovntørret kvartssand og cement og er ofte yderligere armeret med et jernskelet i rustfrit stål. Den fine struktur i kvartssand gør åbninger minimale og lukker overfladen så risikoen for frostsprængninger minimeres.


Fiberforstærket beton optager ikke fugt/vand som træ.

Materialet er meget tungt, meget stærkt og i godstykkelser fra 20mm og opad.

Materialet bleges minimalt af solen, påvirkes ikke af vejr/vind, er vedligeholdelsesfrit og rengøringsvenligt (alm. rengøringsmidler, højtryksrenser med lavt tryk).
   
Små sætterevner kan forekomme i beton, men disse er uden styrkemæssig betydning. Revner kan udbedres med betonpuds.
    
Efter endt anvendelse kan beton anvendes som byggeopfyld.

Beton er ikke brændbart.

Ønskes hvid, sort – eller anden farve beton – iblandes farvepigmenter inden støbning.

Den anvendte imprægnering har en virkningsgaranti på 5 år fra producenten.