Kids n' Tweens - Børn i bycentrum

Kids n' Tweens - Børn i bycentrum

Børn og unge spiller en stadig større rolle i samfundet. De er i højere grad blevet selvstændige forbrugere og får lov til at bestemme. Projektet ”Børn i bycentrum” har kørt siden januar 2011, hvor tre arbejdsgrupper stillede sig selv spørgsmålet: ”Hvordan bliver Kolding bycentrum et sjovere og mere interessant sted for børn”?

out-sider deltager i partnergruppe A med følgende samarbejdspartnere: D-signtegnestuen, Interaktionsdesigner Ole Prinds, og Designbørnehuset Sanseslottet.

Kids n' Tweens Lifestyle er et 4-årigt strukturfondsprojekt støttet af EU's regionalfond, der arbejder med børn og unge i Region Syddanmark. Projektet giver de deltagende virksomheder mulighed for at mødes og samarbejde på tværs af faggrænser og kulturer. Omdrejningspunktet er videndeling, networking og udvikling ideer til nye tilbud og oplevelser for børn og unge. Det langsigtede mål er, at virksomhederne opnår en markedsmæssig fordel og bliver i stand til at tiltrække flere turister, kunder og samarbejdspartnere.