NATURKRAFT, RINGKØBING DANMARK

NATURKRAFT, RINGKØBING DANMARK

Natur / Point Sun

I det nye vestjyske natur- og oplevelsesområde, Naturkraft, ved Ringkøbing, sættes naturens fascinerende kræfter i spil, og meningen er at øge gæsternes bevidsthed om naturens sammenhænge gennem leg og oplevelser. Placeringen midt på den vestjyske hede har stillet krav til, at design og arkitektur ikke spolerer områdets natur. Det er landskabsarkitekterne SLA, der har tegnet det nye natur- og oplevelsesområde. I belysningen er der arbejdet med solcelledrevet lys, der på landskabets egne præmisser leder de besøgende gennem det smukke, åbne landskab uden at spolere det særlige ved området med kabler og elinstallationer. De små solcelleunits – Point Sun – er monteret enten på toppen eller på siden af hegnspæle langs med stier i området. De sørger for, at der er tilstrækkeligt lys til, at man trygt kan færdes, uden at belysningen påvirker oplevelsen af stjernehimlen over landskabet i de mørke timer.

"Det var kun muligt at bruge hegnspæle til dette projekt, fordi Point Sun er solcelledrevet. Kabler kan jo ikke fungere sammen med en hegnspæl, da kabler skal gemmes i et rør. Derfor afslører designet også, at der er anvendt solcelledrevet lys. Som landskabsarkitekt er det en stor frihed at have,” fortæller Sune Rieper/SLA.

Naturkraft, Ringkøbing
Landskabsarkitekt:  SLA

Produkt: #319 Point Sun