ORB Sea vandlys, Danmark

ORB Sea vandlys, Danmark

Lysinstallation / orb sea

Mange danske byer har gennem de seneste år etableret kanaler, søer og å-forløb, for at få vand ind i byen. Tit glemmer man, at der også efter mørkets frembrud er liv og færden på disse steder. Tit virker de lidt uhyggelige, med det dystre sorte vand. Men det er der nu råd for.  

out-sider har sammen med Ørestad Vandlaug og den lokale grundejerforening søsat 7 lysende ‘vandvæsner’.

Intentionen med ORB, er at skabe en historie om de lysende væsner, der bor i kanalen, som interagerer med de forbipasserende og deres tilråb eller sang ved at de skifter farve.

ORB er udviklet i et samarbejde mellem Live Art Installations og installationstekniker Thomas Jørgensen, lysprogrammør Jácome Armas og out-sider.


Produkt:  #170 ORB Sea
Design: Live Art Installation and out-sider