Urbanbotics - Performativt kulturteknologisk byrumsinventar

Urbanbotics - Performativt kulturteknologisk byrumsinventar

ORB er frugten af UrbanBotics - et to-årigt samarbejde mellem kunstnere og teknikere. Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi har støttet projektet med det formål at integrere performativt udendørsmøbler med kulturteknologisk interaktivitet.

Den moderne byforståelse har flyttet sig fra en forståelse af byen som en rationel og funktionsoptimeret flade med det formål at formidle bevægelser imellem stationære funktioner, til i højere grad at fokusere på oplevelsesbyen som et dynamisk omdrejningspunkt for et varieret byliv på tværs af døgn og år. Disse tendenser, som påvirkes af den stigende udvikling indenfor mobile netværksbaserede og i højere grad interaktive teknologier, tilskynder samtidig til mere foranderlige byrum til alternative både vidensbaserede og rekreative formål; tendenser der skaber en efterspørgsel efter alternative byrumsløsninger, der er i stand til at mediere forskellige interessegruppers tilstedeværelse og brug.
I skæringspunktet imellem den kunstneriske og æstetiske oplevelse af byen og den optimerede og rationelle forståelse af byen opstår en ny og mere kreativ by, som kan inspirere til et aktivt og socialt byliv; et byrum som i højere grad igangsætter en større udveksling imellem forbipasserende, og samtidig er centralt for en kulturel dialog og vedholdende dynamisk udvikling.
Med dette udgangspunkt opsætter ’UrbanBotics’ en ny vision for fremtidens by og eksemplificere og afprøver nye typer af dynamiske byrumsløsninger som ikke fastfryser en potentiel dynamik og kreativitet, men skaber de nødvendige rammer for at videreudvikle byen.

Med udgangspunkt i rammerne for ‘Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi’ integrerer projektet de kreative miljøer fra kunst og teater med højteknologisk viden med henblik på at udvikle nye innovative produkter til by og kultur, og samtidig danne grundlaget for mere inspirerende og innovative omgivelser.

Formål:
• Udvikle produkter til en udvalgt serie af kulturteknologisk byrumsinventar. Det vil sige bænk/pullert, skraldespand og belægning, som via robotteknologi får en performativ funktion og interagerer med brugerne omkring dem.
• Gøre brug af performative metoder fra teater og drama samt kunstneriske arbejdsprocesser i forbindelse med produktudviklingen til skabelse af et inventar der interagerer med byens rum.
• Etablere et netværk der arbejder med kulturteknologisk byrumsinventar som afsæt til en større fokusering på arkitektur og design af kulturteknologiske byrum og bydesign.
• Arbejde med at skabe et større innovationskonsortium omkring kulturteknologiske byrum og by designs med afsæt i ovenstående 3 punkter.

Se brochure her (engelsk)