Pullerter

Taxonomy term

Pullerter

Få en komplet sikring af dit projekt/arrangement med betonpullerter fra Out-sider. Vores pullerter er multifunktionelle, hvor især byrumselementet Jello er et mix mellem en robust pullert, en hvileplads, et socialt samlingssted og cykelparkering. Multifunktionalitet er en af vores innovative processer og derfor skæmmer vores pullerne ikke gadebilledet - men giver derimod liv og dynamik og opfordring til sociale arrangementer. Samværsmøbler med omtanke.