Bæredygtighed

For os betyder bæredygtighed at tage hensyn til økonomiske, sociale og miljømæssige faktorer. Vi er omhyggelige med at vælge materialer og vi prioriterer designs med lang levetid, der har minimal indvirkning på miljøet

 

Vores visioner indebærer at ..

– Konvertere konventionel strøm til CO2 neutral energi. Vi ønsker at integrere vores solcelleteknologi i flere af vores produkter

– Forbedre bæredygtigheden af vores plastprodukter ved brug af genanvendt forbrugeraffald eller biobaserede materialer. Vi har i dag en 100% recycled udgave i antracit, og ønsker at finde en løsning til de farvede udgaver

– Måle og reducere CO2 aftrykket i vores PE-produkter. I plastproduktionen arbejder vi videre med at forbedre processer, så CO2-værdier for hvert produkt og forskellige materiale varianter kan måles. Vi samarbejder med Målbar, som udfører CO2eq-beregninger. Beregningerne viser f.eks. at Loop Circle reducerer CO2-udledningen med 13% ved brug af 100% genanvendt materiale

– Forbedre bæredygtigheden af kompaktlaminat-produkter. HPL-panelerne produceres af 65% overskudstræ, og vi ønsker at gøre bindemidlet (resin) miljøvenligt

– Implementere 3D-print med biobaserede materialer. Vi anvender allerede denne metode i dag med vores prototyper i udviklingen og sigter mod at udvide denne metode

 

… og vi er godt på vej

Vi lever op til Svanemærket på vores #20 Recycled antracit, som anvendes til produktion af LOOP familien. I videoen ovenfor kan du se, hvordan vi producerer den genanvendte udgave, der består af 85% genanvendt polyethylen og 15% genbrugte plastikposer. Vi stræber efter at implementere flere af vores produkter med lignende certificeringer
Læs mere om vores Svanemærke
Case

DTU valgte svanemærket møbler til studiemiljøet

DTU Campus i Kgs. Lyngby valgte i 2020 at få leveret LOOP bænke i den 100% recycled udgave. Der er blevet opstillet i alt 42 produkter fra LOOP serien, og ved at vælge den recycled antracit udgave blev der sparet 700 kg CO2, svarende til ca. 14%, i forhold til hvis der var blevet valgt en standard plastudgave

Læs hele casen her
Case

Naturkraft: solcelledrevet lys på heden

I Ringkøbing har landskabsarkitekterne SLA tegnet natur- og oplevelsesområdet Naturkraft. For at minimere indgreb i områdets naturlige miljø og udnytte de eksisterende hegnspæle har arkitekterne valgt at arbejde med solcelledrevet lys i det åbne landskab.

En solcelleunit, “Point Sun”, er monteret på hegnspælene langs stierne i området. Denne løsning gør, at belysningen kan integreres i landskabet uden behov for kabler eller traditionelle elinstallationer.

Den solcelledrevne belysning giver også en økonomisk besparelse, da lyset ikke forbruger energi, men oplades af solen

Læs om casen her

Tilføj til moodboard

Tilføj til moodboard

I out-sider arbejder vi ud fra verdensmål: 3, 11 og 12, hvor vi kan skabe værdi og gøre en reel forskel

Tilføj til moodboard

FN’s verdensmål 3 søger at sikre sundhed og trivsel for alle aldre.

Vi har valgt at arbejde med målene af flere grunde. Vores udendørsmøbler spiller en afgørende rolle i at fremme en sund livsstil ved at tilskynde til udendørs aktiviteter. Disse møbler er omhyggeligt designet med fokus på komfort og ergonomi, hvilket motiverer til fysisk aktivitet og mental trivsel. Udendørs møbler skaber inkluderende rum, der fremmer sociale interaktioner og positiv mental sundhed.

Tilføj til moodboard

FN’s verdensmål 11 handler om at skabe inkluderende, sikre og bæredygtige byer og samfund.

Vi bidrager til målet gennem design og produktion af møbler, der harmonerer med både æstetik og funktion i byrum og offentlige områder. Dette skaber attraktive og brugervenlige udemiljøer, styrker sociale bånd og forbedrer livskvaliteten. Samtidig bidrager det til mere holdbare møbler, der passer ind i en cirkulær økonomi. Vores fokus på tilgængelige udemiljøer, der tager højde for forskellige behov som ældre og handicappede, fremmer inklusion og garanterer tilgængelighed for alle borgere. Vi går også videre og tilstræber, at vores møbler er mangfoldige og passende til enhver bydels karakter og befolkning.

Tilføj til moodboard

FN’s verdensmål 12 handler om at skabe bæredygtige forbrugs- og produktionsvaner, hvilket har direkte relevans for os.

Vi søger at bidrage til målet ved at være bevidste om vores valg af miljøvenlige materialer og produktionsmetoder. Dette inkluderer bæredygtige og genanvendelige materialer, samt reduceret affald og udledning under produktionen. Ved at skabe holdbare møbler mindsker vi behovet for hyppig udskiftning, hvilket mindsker affald og ressourceforbrug. Endvidere arbejder vi på at øge bevidstheden om ansvarligt forbrug og produktionspraksis, f.eks. ved at oplyse om vedligeholdelse, reparation og genanvendelse af vores produkter og dermed bidrage til en mere bæredygtig forbrugskultur.

Tilføj til moodboard

I out-sider forsøger vi at fremme en bæredygtig kultur og tænke det ind i alt, hvad vi foretager os.

Vores arbejde er præget af en stræben efter at træffe bæredygtige beslutninger, der afspejler vores engagement i verdensmålene. F.eks. slukker vi altid elektronisk udstyr, når vi forlader kontoret, og vi vælger energisparende belysning og lavenergiprogrammer til opvasken, vi tilbyder økologisk kaffe og råvarer til vores måltider. Beliggenheden i hjertet af hovedstaden giver os også en chance for at motivere hinanden til at bruge offentlig transport eller cykler, hvilket er en lille, men vigtig handling. Vigtigst af alt er bæredygtighed en vedvarende rejse og ved at evaluere vores initiativer og identificere yderligere forbedringer, kan vi positivt påvirke både miljøet og medarbejdernes trivsel.