Samarbejdspartnere

Vi sætter pris på et godt netværk. Hos os er det vigtigt, at vi aktivt deltager i flere nationale og internationale netværk, hvor vi kan blive inspireret og udfordret – og samtidig inspirere og udfordre andre indenfor den urbane verden. Vi deltager løbende i diverse netværk og organisationer – her kan du møde nogle af vores samarbejdspartnere

BloxHub

BLOXHUB er det nordiske Hub for bæredygtig urbanisering og et økosystem af virksomheder, organisationer, forskningsinstitutioner og offentlige instanser. Alle med det fælles mål at gøre vores byer bedre. out-sider er medlem af BLOXHUB og bruger aktivt de kreative rum og fællesskaber i BLOX bygningen i hjertet af København, hvor vi i fællesskab deler viden og tænker innovativt.

BLOXHUB

Tilføj til moodboard

Tilføj til moodboard

Solar City Danmark

out-sider er aktivt medlem af Solar City Danmark, som arbejder med arkitektonisk integration af solenergi i bygninger og byområder

I foreningen vises og diskuteres solcelledrevne løsninger, bl.a. i byens rum.

Solar City Danmark

Danske Landskabsarkitekter (DL)

out-sider er aktivt medlem af DL (danske landskabsarkitekter).

Danske Landskabsarkitekter er den faglige forening for landskabsarkitekter i Danmark. Foreningens formål er at fremme og højne kvaliteten af landskabsarkitekturen som grundlag for udformningen af det samlede fysiske miljø.

De har 800 medlemmer, som alle er landskabsarkitekter.

Som sponsor for DL, er vi med til at støtte en bred interesse omkring landskabsarkitekturfaget, der nyder en stigende opmærksomhed i samfundet i disse år. Via faglige, forretningsmæssige og sociale netværk tilbydes arrangementer med fokus på landskabsarktekturen.

Det styrker den dialog og opbygning af relationer, som er vigtig for inspiration, erfaringsudveksling og gensidig forståelse på tværs af brancher, fag og virksomheder.

DL

Tilføj til moodboard

Tilføj til moodboard

Byens Netværk

out-sider er aktivt medlem af Byens Netværk, som er en forening for alle beskæftiget med byggeri og byudvikling.

Byens Netværk har ca. 350 medlemsvirksomheder, som tæller arkitekter, ingeniører, entreprenører, bygherrer, leverandører, ejendoms- og udviklingsselskaber.

Via faglige, forretningsmæssige og sociale netværk tilbydes arrangementer med fokus på byen og byggeriets udvikling.

Det styrker den dialog og opbygning af relationer, som er vigtig for inspiration, erfaringsudveksling og gensidig forståelse på tværs af brancher, fag og virksomheder.

Byens Netværk

Dansk Byplanlaboratorium

out-sider er medlem af Dansk Byplanlaboratorium, som er en tværfaglig uafhængig institution med byplanlægning på dagsordenen.

Byplanlaboratoriet skaber debat om aktuelle planlægningsspørgsmål, opbygger kompetencer og formidler ny viden via deltagelse i udviklingsprojekter, afholdelse af kurser, seminarer, webinarer og konferencer.

Dansk Byplanlaboratorium

Tilføj til moodboard

Tilføj til moodboard

Danish Technical University (DTU)

DTU Electro er en vigtig samarbejdspartner for out-sider, idet mange forsknings- og udviklingsprojekter er startet i samarbejde med dem.

Således er en stor del af out-siders FoU-arbejde indenfor solcelledrevne lys- og teknologiløsninger udviklet i samarbejde med og testet hos DTU Electro

DTU Electro

State of Green

State of Green er et non-profit, offentlig-privat partnerskab mellem den danske regering, førende erhvervsforeninger og mere end 600 danske virksomheder, styrelser, akademiske institutioner, eksperter og forskere. out-sider er blandt disse førende danske aktører, der arbejder for at drive den globale omstilling til et bæredygtigt, kulstoffattigt, ressourceeffektivt samfund.

State of Green

Tilføj til moodboard

Tilføj til moodboard

Foreningen af Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB)

out-sider er aktivt medlem af FBBB, som er en politisk og økonomisk uafhængig forening, der vil præge udviklingen ved at formidle viden om bæredygtige byer og bæredygtigt byggeri.

FBBB er et fagligt netværk af regioner, kommuner, foreninger, virksomheder, organisationer, videns institutioner og private, som arbejder med bæredygtighed, eller som ønsker at dygtiggøre sig inden for dette felt.

FBBB

Akademikernes virksomhedspanel overfor regeringen

out-sider deltager aktivt i Akademikernes virksomhedspanel overfor regeringen – hvor der drøftes og diskuteres aktuelle virksomhedsudfordringer i små og mellemstore virksomheder.
Virksomhedspanelets formål er at give input til fællesorganisationen Akademikerne og regeringen. Derfor deltager bl.a. Mette Reismann, MF’er for Socialdemokratiet og medlem af folketingets erhvervsudvalg.
Emner i 2023 er bl.a. Grøn Omstilling, Datadreven Forretningsudvikling og Fleksible Jobordninger.

Akademikernes virksomhedspanel

Tilføj til moodboard