May 30 - 2024

Hvordan indretter vi byrummet på en bæredygtig måde?

I en tid, hvor bæredygtighed er blevet et nøgleord, der præger vores personlige liv og samfundet som helhed, rejser spørgsmålet sig: Hvordan påvirker denne bæredygtighedsagenda egentligt indretningen af vores byrum?

Dette spørgsmål blev udforsket på et inspirerende gå-hjem-møde, arrangeret i samarbejde med BLOXHUB og Danske Landskabsarkitekter.

At indrette byrummet på en bæredygtig måde er ikke blot en trend, men en nødvendighed. I dag er vi vidner til en bevægelse inden for byggebranchen, hvor fokus skifter mod en bæredygtig tilgang til produktudvikling og produktion. Men hvad betyder dette for indretningen af vores byrum? I 3 spændende projekter præsenteret på gå-hjem-mødet, der var fokus ikke kun på at ændre bymiljøet, men også på at ændre folks adfærd. Dette er nøglen til at skabe bæredygtige projekter, der virkelig gør en forskel.

Vores indspark til oplægget

Traditionelt har CO2-målinger været den primære metrik for at vurdere bæredygtighed. Men i out-sider opfordrer vi til at tænke bredere og inkludere andre vigtige faktorer, som etik, æstetik, brug og klimapåvirkning. Med vores nye dialog baserede model ser vi på den samlede påvirkning (IMPACT) af et projekt ud fra den enkelte brugssituation.

IMPACT-modellen er en innovativ tilgang til at vurdere bæredygtighed, der går ud over CO2-målinger. Den kvantificerer og indekserer de samlede fire påvirkninger: etik, æstetik, brug og klimapåvirkning. Dette gør det muligt at måle og sammenligne resultater på en mere nuanceret måde, hvilket letter kommunikationen om et projekts samlede påvirkning på samfundet og miljøet.

Tilføj til moodboard

Tilføj til moodboard

Bæredygtig indretning af byrum: mere end CO2-målinger

Så når vi spørger, hvordan bæredygtighedsagendaen påvirker indretningen af vores byrum, så er svaret langt mere komplekst end CO2-målinger. Det handler om at skabe æstetisk tiltalende og etisk ansvarlige byrum, der opfordrer til bæredygtig adfærd. Gennem værktøjer og dialog baseret tilgang til byrumsinventar kan vi forme byrum, der er en afspejling af vores vision om en bæredygtig fremtid