Jun 12 - 2024

Midlertidige byrum mens vi venter på bygningerne

Flere og flere mennesker flytter stadig til byen. Dette medfører, at byerne er i konstant forandring og udvikling. Imellem de kommende og igangværende byggerier ligger de midlertidige byrum, som kan indrettes til midlertidig brug og give gode erfaringer til de permanente byrum

Skabelsen af midlertidige byrum

Ørestad Syd i København har været og er fortsat en af de nyere bydele, der er i rivende udvikling. Her har By & Havn som bygherre netop etableret et midlertidigt byrum med input fra borgere, foreninger og erhvervsaktører i bydelen. I efteråret 2021 inviterede By & Havn til en række åbne værksteder, hvor beboere og andre interesserede kunne komme med ønsker og idéer til midlertidige og permanente byrum på de brede fortovsarealer langs Asger Jorns Allé. De ønsker, der gik igen blandt deltagerne, inkluderede mere belysning, kunst og elementer til leg. På baggrund af ønskerne, igangsatte By & Havn midlertidige tiltag såsom bænke med lys i, skulpturelle opholdsmøbler og lysinstallationer, træer, foodtrucks, økoskab mm.

 

Tilføj til moodboard

Tilføj til moodboard

"Vi har valgt at bruge de runde Loop Light bænke i Ørestad Syd, da de imødekommer tre vigtige ønsker fra beboerne. De kan både bruges til ophold, hvilket styrker fællesskaberne, giver lys og tryghed, og så har de en sjov form, der bringer liv til området," udtaler Jane Hegner Mortensen fra By & Havn

Loop Light bænke: Symbol på innovation i byrumsdesign

Byrummet er etableret for at skabe liv, indtil der skal bygges på de tilstødende byggegrunde. Udover at skabe liv bruges erfaringerne fra de midlertidige byrum til at kvalificere både de kommende midlertidige og de permanente byrum i Ørestaden.

For et par måneder siden udsendte By & Havn et spørgeskema, hvor beboere fik mulighed for at evaluere de opstillede byrumsinstallationer. Målet var at blive klogere på, hvad der fungerer godt, og hvad der ikke gør. Der var 223 personer, der deltog i undersøgelsen og svarede på spørgsmål om deres holdning til bytræer, bænke, lysinstallationer, udsmykning på hegn, foodtrucks og økoskab. Læs resultatet her

Overvej at tage metroen til Ørestad Syd og nyd et lækkert måltid fra Argentina, Filippinerne eller et andet spændende sted i verdenen.

Nyd maden eller tag en pause på de lysende LOOP-bænke, en produkt familie, som er ideel til både permanent og midlertidig møblering i det urbane miljø

Tilføj til moodboard

Tilføj til moodboard